Devi Tantra

Contact Now

+91-9636243039

himanijolly@gmail.com

Nath Ji Messages

Sacchi Shiksha Jankar Kahate Sant Vichar, Addhyatma Vidya Sar Hai Jivan Ka Adhar

Desh, Kal Aru Patrata, Soach Samaj Man Mahin,
Atman Se Dradh Pran Karo, Digo Kadapi Nahin

Teri Doar Guru Ke Hath,
Guru Prem Ke Sath